Marit Andersson Kommunikation hjälper blivande författare att bli utgivna och företag och myndigheter att nå ut med sina budskap.

Vad krävs för att du som författare ska passera förlagets nålsöga? Har du fastnat i ditt skrivande?
Då behöver du mina Författartjänster!

Hur ska du lyckas med kommunikationsplanering eller vill du ha hjälp med att producera innehåll till organisationens kanaler?
Då behöver du mina kommunikatörstjänster!