Lektörsutlåtande

Lektörsutlåtandet vänder sig till dig som har som mål att få din roman utgiven. Du har kommit en bit på väg med din text och funderar på att skicka in den till ett förlag eller så har du redan gjort det och fått ett nej tack med eller utan motivering. Idag är det oerhört svårt att passera förlagens nålsögon, endast några promille av alla manus blir antagna. För att lyckas krävs en text som inte bara innehåller en bra berättelse utan också en fungerande dramaturgi och gestaltning av karaktärer och personer – och en hel del annat förstås. Genom mitt lektörsutlåtande får du en genomgång av romanens olika byggstenar, och du får stöd i att upptäcka styrkor och svagheter i din text. I mitt utlåtande på 6-10 sidor får du också en handlingsplan för hur manuset kan förbättras och göras mer attraktivt för utgivning.

Pris: 500 kr i startavgift  och 30 kr per sida plus moms

Så här vill jag ha din text: Kontakta mig först och berätta kort om ditt manus så att vi kan komma överens om en tid för läsningen. När det är dags att skicka in den vill jag ha din text i Times New Roman 12 punkter, 1,5 radavstånd och skickad som wordfil till info@maritanderssonkommunikation.se

 

Förstakapitelanalys

Författaren har några sekunder på sig att fånga förlagslektörens intresse. Därför är det första kapitlet så viktigt. Har ditt manus en stark öppning? Etableras dina karaktärer på ett intresseväckande sätt? Är det för mycket uppvärmning? I min förstakapitelanalys får du konkret feedback och förslag på hur du kan stärka inledningen – praktiska råd som du kan ta med dig i ditt vidare arbete med din text.

Pris: 1 000 kr plus moms för max 3 000 ord. Om kapitlet är längre tillkommer 30 kronor plus moms per sida. Om du senare väljer min tjänst lektörsutlåtande för din text görs avdrag på priset för utlåtandet.

Så här vill jag ha din text: Kontakta mig först och berätta kort om ditt manus eller romanidé så att vi kan komma överens om en tid för läsningen. När det är dags att skicka in det första kapitlet vill jag ha din text i Times New Roman 12 punkter, 1,5 radavstånd och skickad som wordfil till info@maritanderssonkommunikation.se

 

Språkgranskning

Din berättelse och din förmåga att fånga läsarens intresse är förstås det som i första hand avgör om ditt manus ska bli utgivet. Därför är det synd om svagheter i ditt språk skymmer detta. Du har kanske i grunden en intressant berättarröst men behöver hjälp med att putsa på ditt språk. Genom denna tjänst hjälper jag dig bland annat med struktur och meningsbyggnad, att hitta överflödiga ord och uttryck som kan upplevas som klyschor. Jag tar också upp stavfel men tjänsten är inte en regelrätt korrekturläsning eftersom en sådan görs  efter det att ett förlag antagit din text.

Språkgranskningen kan också skräddarsys efter dina önskemål.

Jag språkgranskar såväl skönlitterära texter som facktexter. Vad gäller facktexter, utför jag inte faktagranskning utan har fokus på begriplighet.

Pris: Utifrån textens längd och dina önskemål får du en offert

Så här vill jag ha din text: Kontakta mig först och berätta kort om din text så att vi kan komma överens om en tid för läsningen. När det är dags att skicka in texten vill jag ha din text i Times New Roman 12 punkter, 1,5 radavstånd och skickad som wordfil till info@maritanderssonkommunikation.se