Att leda sig själv


I fredags blev jag väldigt inspirerad av Ulrika Sedells föreläsning ”Bortom Glastaket” Ulrika som själv hade lång erfarenhet av olika ledande positioner i företag och organisationer innan hon gick över till att driva egen konsultverksamhet, ville ta reda på vad det är som gör att en del kvinnor inte stöter i glastaket. Ofta gör vi ju tvärtom när vi diskuterar det här temat – hänger kvar i alla svårigheter. Ulrika och författarkollega Lena Gustafsson bestämde sig för att intervjua ett antal framgångsrika kvinnor och resultatet blev boken med samma titel som föreläsningen. Spännande tankar från 26 kvinnor bland andra Eisabeth Massi Fritz, Ebba Lindsöö, Ann Carlsson. Men det intressanta är att tankarna inte bara är tillämpbara inför/under en chefskarriär eftersom det i grunden handlar om att kunna leda sig själv i livet – att göra en livsplan istället för en karriärplan, att välja rätt partner och rätt chef, att i första hand välja det man brinner för. 7 karriärnycklar och 7 ledarnycklar sammanfattar de 26 kvinnornas tankar. Omtumlande att få sig flera tankeställare men också så skönt att få bekräftat att jag i en del situationer agerat rätt utifrån intuition och magkänsla, fast jag just då tvivlat på mig själv. Att ha genomfört utbildningen till diplomerad lektör är att ha valt något jag brinner för – att få lyfta en text, att få hjälpa författaren att få syn på sin text och sin berättelse. I mitt yrkesliv har det handlat om kommunikation med medborgare, om marknadsföring, broschyrer, webbtexter. Nu plockar jag också fram mina erfarenheter från studierna i litteraturvetenskap, skrivarkurser och framförallt suget att läsa och reflektera över texter.
Så nu kör jag. Mitt företag Marit Andersson Kommunikation är i gång. Jag laddar för att göra det jag brinner mest för.

http://bortomglastaket.se/om-boken/